farmaceutyka.net

Rynek farmaceutyczny w Polsce

Archiwum kategorii ‘Odkrycia naukowe’

Leki biologiczne w leczeniu chorób reumatycznych

piątek, 17 Luty 2012

Sposoby leczenia.

Choroby reumatyczne są niezwykle powszechne w społeczeństwie. Szacuje się, że z ich powodu będzie cierpiał mniej więcej co czwarty Polak, ale podobnie ta sytuacja przedstawia się też w innych krajach świata. Stąd też intensywne prace nad opracowaniem nowoczesnych terapii farmakologicznych, które byłyby mniej obciążające dla organizmu chorego. Więcej…

 

Leczenie RZS i ŁZS.

W przypadku chorób reumatycznych leki biologiczne stosuje się do leczenia łuszczycy oraz reumatoidalnego zapalenia stawów RZS, aby ograniczyć autoagresywne zachowania systemu odpornościowego u chorych. Podstawowe cele przy leczeniu biologicznym gośćca, jak popularnie bywa nazywane RZS, to oczywiście doprowadzenie do całkowitego ustąpienia objawów chorobowych remisji albo chociaż wydłużenie tego okresu – w przypadku terapii konwencjonalnej cel praktycznie niemożliwy do osiągnięcia. Więcej…

Zalety leków biologicznych.

Do najważniejszych plusów leków biologicznych możemy zaliczyć przede wszystkich ich bardzo szybkie działanie, dzięki czemu skraca się okres hospitalizacji pacjenta, jeżeli u danego chorego konieczna była operacja, a w niektórych przypadkach można w ogóle zrezygnować z tego zabiegu. Więcej…

 

Wady leków biologicznych.

Leki biologiczne, jak każde środki farmakologiczne nie są pozbawione wad i również w ich przypadku istnieje możliwość wystąpienia działań niepożądanych, czasami bardzo poważnych. Specyfika działania leków biologicznych wpływ na układ immunologiczny powoduje, że obniża się zdolność organizmu do walki z infekcjami, wirusami, a także grzybicą. Więcej…

Nagroda Nobla w roku 2011, za osiągnięcia dokonane w medycynie i fizjologii.

piątek, 3 Luty 2012

Laureatami tej prestiżowej nagrody zostali trzej naukowcy specjalizujący się w tematach dotyczących układu immunologicznego człowieka w zakresie odporności wrodzonej oraz adaptacyjnej. Są to przedstawiciele naukowych środowisk medycznych Kanady, Stanów Zjednoczonych oraz Francji.

Amerykanin Bruce Beutler i francuz Julies Hoffmann rozszyfrowali funkcjonowanie wrodzonego układu odpornościowego organizmu ludzkiego, który stanowi podstawową linię obronną systemu immunologicznego przed wirusami i bakteriami, w sytuacji gdy patogeny te, podczas swoich działań inwazyjnych, przełamały już fizyczną oraz biologiczną odporność zaatakowanego przez nie organizmu.

Natomiast kanadyjczyk Ralph Steinman dokonał odkrycia tak zwanych komórek dendrytycznych, które odgrywają główną rolę w następnym etapie obrony immunologicznej (odporność adaptacyjna), który polega na zasadzie analogicznej do szczepień ochronnych, gdzie poprzez styczność z określonym zarazkiem oraz jego zwalczeniem, następuje reakcja zapamiętania go przez system immunologiczny organizmu, a następnie proces szybkiego kontrataku przy kolejnej próbie podjęcia działań destrukcyjnych przez ten patogen.

Podstawową cechą obronną zarówno odporności wrodzonej jak i adaptacyjnej jest rozróżnianie przez układ odpornościowy, molekułów (cząsteczek, drobin – elektrycznie obojętnych układów atomów związanych chemicznie) struktur własnych komórek, od obcych związków chemicznych i wzbudzanie reakcji obronnej w ludzkim organiźmie, skierowanej przeciwko tym antygenom.

Dzięki temu, że system immunologiczny w sytuacji inwazji ze strony antygenów uruchamia reakcję obronną wytwarzając przeciwciała o cechach im odpowiadających, uzyskały one status generatorów przeciwciał.

Niestety Ralph Steinman – noblista pochodzący z Kanady, zmarł tuż przed otrzymaniem tej prestiżowej nagrody, co jest niepowetowaną stratą dla tych wszystkich, którzy pokładali nadzieje w efektach Jego prac mających bardzo istotny wpływ na postęp w zakresie zwalczania nieuleczalnych na chwilę obecną chorób, jakimi są reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów i szereg innych odmian groźnej łuszczycy. Na szczęście Jego wiedza i praktyka wynikająca z faktu, że sam również walczył przez długie lata z ciężką chorobą, zaowocowała powstaniem nowej generacji leków biologicznych, które wszystkim cierpiącym rodzą nadzieję na lepsze jutro.

Poprzez farmaceutykę do zdrowia

wtorek, 7 Czerwiec 2011

Farmaceutyka, w pojęciu gospodarczym, jest działem funkcjonującym w obszarze wytwarzania i dystrybucji produktów leczniczych, zwanych potocznie lekami.

Farmaceutyka zajmuje się głównie naukowymi badaniami związków chemicznych oraz substancji biologicznych, przeznaczonych do zastosowania w lecznictwie medycznym, dopuszczaniem produktów leczniczych uzyskanych w wyniku tych badań do zastosowania w procesach produkcyjnych, następnie produkcją przemysłową i ochroną patentową, a w końcowym etapie, wprowadzaniem gotowego specyfiku do hurtowego obrotu handlowego.

Pojęcie „farmaceutyka” stosowane jest też w dużo szerszej skali zagadnień i stąd zawód farmaceuty funkcjonuje w szerokim wachlarzu działalności zawodowej – od naukowca, poprzez wysokiej klasy specjalistę z dziedziny medycyny, chemii czy też mikrobiologii, do aptekarza.prowadzącego detaliczną sprzedaż leków.

Zawód ten cieszy się od stuleci ogromnym zaufaniem społecznym, a stopień naukowy „magister” – równy przecież dla wszystkich absolwentów studiów wyższych, jest w tym przypadku, w odniesieniu do farmaceuty – aptekarza, stawiany przez polskie społeczeństwo, jakby w znacznie wyższej randze.

Za dziedzinę  najbardziej bliską farmaceutyce należy przyjąć farmakologię, która zajmuje się  chemicznymi i biologicznymi mechanizmami działania leków i szerokiej gamy preparatów medyczno-kosmetycznych na organizm ludzki i zwierzęcy, ich wpływem na prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych organów i narządów żywych istot oraz reakcjami adaptacyjnymi i obronnymi organizmów na działanie tych substancji – w sensie zarówno pozytywnym jak i negatywnym, a także określaniem dawkowania leków w procesach zapobiegania stanom chorobowym, bądź w terapiach leczniczych.

J.S.

www.speedtest2.com

Motyw graficzny Rajbir Dhaliwal, tłumaczenie: Polskie Motywy Wordpress
© farmaceutyka.net.
Wpisy (RSS) i Komentarze (RSS).